Általános Szerződési Feltételek

Érvényes 2021. június 20. napjától

1. Bevezetés

Jelen általános szerződési feltételek (a továbbiakban: „ÁSZF”) célja az 1.1 pontban meghatározott vállalkozás (a továbbiakban: „Vállalkozás”) által működtetett www.tothpinceszet.hu weboldalon illetve mobilweboldalon (a továbbiakban: „Weboldal”) keresztül a Vállalkozás és az ÁSZF 1.2. pontjában megjelölt termék (a továbbiakban: „Termék”) megvásárlása tárgyában a Vállalkozással szerződést kötő fogyasztó (a továbbiakban: „Fogyasztó”) között létrejött jogviszonyra vonatkozó feltételek egységes és részletes szabályozása, valamint a Fogyasztó és a Vállalkozás közötti szerződések részletes szabályairól szóló 45/2014. (II.26.) Korm. rendeletben (a továbbiakban a „Rendelet”) meghatározott körben a Fogyasztó tájékoztatása a szerződéskötést megelőzően.

A Weboldalon történő regisztráció a jelen ÁSZF-ben foglaltak elfogadását jelenti.

Az ÁSZF a Rendelet 11.§ (6) bekezdése alapján a Vállalkozás és a Fogyasztó közötti szerződés részét képezi.

1.1. A Vállalkozás

 

 • Név: Tóthné Márffy Ildikó E.V.
 • Székhely:  9730 Kőszeg, Kórház utca 6.
 • Telephely: 9730 Kőszeg, Rákóczi utca 6.
 • Adószám:  62257448-2-38
 • Nyilvántartási szám: 4181413
 • Nyilvántartó szerv: Egyéni Vállalkozók Nyilvántartása (NAV)
 • Szerződés nyelve: magyar
 • Elektronikus elérhetőség: info@tothpinceszet.hu
 • Telefonos elérhetőség: 00 36 94 364 128
 • Bankszámlaszám: 72111347-10034844
 • Működési engedély szám: 951/2008
 • Jövedéki engedélyszám: HU6050484003

 

A tárhely-szolgáltató neve, címe, e-mail címe:
Tárhely.Eu Szolgáltató Kft.
Budapest, Könyves Kálmán körút 12-14. | Postacím: 1538 Budapest, Pf. 510
+36 1 789-2-789 1097 | support@tarhely.eu

1.2. Értelmező rendelkezések

Adásvételi Szerződés: amennyiben a Fogyasztó előzetesen regisztrál a Platformon, akkor a Keretszerződés által létrejött jogviszonyon belül; amennyiben a Fogyasztó előzetesen nem regisztrál, akkor önállóan, a jelen ÁSZF 3. fejezete szerint a Fogyasztó által leadott Rendelés Vállalkozás általi, jelen ÁSZF 3.6. pontja szerinti visszaigazolásával a Fogyasztó és a Vállalkozás között megkötött adásvételi szerződés, mellyel a Fogyasztó a Platformon keresztül Terméke(ke)t vásárol a Vállalkozástól.

Fiók: a Fogyasztó által a Platformon történő regisztráció során létrehozott fiók, amelynek segítségével a Fogyasztó azonosíthatja magát a Platformon a Szolgáltató felé, Rendelést adhat le, továbbá amelyben az Adásvételi Szerződés megkötéséhez szükséges alapvető információkat tárolhatja.

Fogyasztó: a szakmája, önálló foglalkozása vagy üzleti tevékenysége körén kívül eljáró természetes személy.

Fogyasztói jogvita: a termék minőségével, biztonságosságával, a termékfelelősségi szabályok alkalmazásával, a szolgáltatás minőségével, továbbá a felek közötti szerződés megkötésével és teljesítésével kapcsolatos vitás ügy.

Keretszerződés:jelenti az ÁSZF 2.1 pontjában meghatározott szerződést.

Platform: A Vállalkozás által üzemeltetett Weboldal, a mobilra optimalizált weboldal (továbbiakban: „mobilweboldal”), valamint az ezeket kiszolgáló szerveroldali alkalmazások együttesen, amely a Termékek listáját tartalmazza és amelyen keresztül a Fogyasztó leadhatja a Rendeléseit.

Ptk.: jelenti a 2013. évi V. törvényt.

Rendelés: jelenti a Fogyasztó által a Platformon kiválasztott és virtuális kosárba betett Termékekre vonatkozó vételi ajánlatot, melyet a Fogyasztó a rendelés elküldésével és a vételár jelen ÁSZF 4. fejezete szerinti megfizetésével tesz a Vállalkozás felé.

Termék: a Vállalkozás által üzemeltetett Platformon keresztül a Fogyasztó által kiválasztásra kerülő bor, pálinka, illetve egyéb alkoholtartalmú italok és egyéb termékek, amelyek lényeges tulajdonságairól (termelő, előállító, termővidék, alkoholtartalom stb.) a kiválasztáskor és a megrendelés véglegesítésekor kap tájékoztatást a Fogyasztó.

 

2. Keretszerződés létrejötte, regisztráció

2.1. A Platformon történő regisztrációval, valamint a jelen ÁSZF és az Adatkezelési Tájékoztató elfogadásával a Szolgáltató és a Fogyasztó között határozatlan időre szóló, ingyenes keretszerződés jön létre.

2.2. A Platformon kizárólag 18. életévüket betöltött természetes személyek regisztrálhatnak.  A természetes személy jogi személy képviseletében is eljárhat, és számlát kérhet a rendelésről. A jogi személy képviseletében eljáró természetes személy szavatolja, hogy a Keretszerződés és az Adásvételi Szerződés megkötésére jogosult. A Vállalkozás nem köteles ellenőrizni a képviseleti jogosultság fennállását, azonban, ha tudomására jut, hogy az nem áll fenn, úgy jogosult azonnali hatállyal megszüntetni a Keretszerződést és ezzel együtt a Fiókot.

2.3. A Fogyasztó a Platformon regisztráció nélkül is jogosult Rendelést leadni.

2.4. A regisztráció folyamata

A Platformon történő regisztrációval hozza létre a Fogyasztó a Fiókot. A Fogyasztó számára a Platform és a Fiók használata ingyenes.

Regisztrálni lehet a www.tothpinceszet.hu oldalon, vagy pedig a Rendelés leadását megelőzően, a vásárlás során.

A regisztrációhoz a Fogyasztó személyes adatainak megadása szükséges. A Fogyasztó kizárólag a saját személyes adataival regisztrálhat a Platformon, azaz a más nevében történő regisztráció tilos.

Fogyasztó a weboldalon található „Bejelentkezés” gombra kattintva e-mail címével hozhat létre Fiókot. 

E-mail címmel történő regisztráció során a fogyasztó által kitöltött űrlapot a rendszer ellenőrzi, hogy az e-mail címhez tartozik-e már korábban létrehozott Fiók, amennyiben nincs, a rendszer a megadott adatok alapján hoz létre számára egyet. A regisztrációhoz szállítási cím megadása nem szükséges, azt elegendő az adott Rendelés leadása során megadni.

A sikeres regisztrációhoz a Fogyasztónak el kell fogadnia a jelen ÁSZF-et és az Adatkezelési tájékoztatót. Az adott mezők bepipálásával a Fogyasztó kijelenti, hogy a jelen ÁSZF és az Adatkezelési tájékoztató valamennyi rendelkezését elolvasta, megértette, elfogadja és azokat maradéktalanul betartja, valamint annak valamennyi rendelkezését magára nézve kötelezőnek ismeri el. A Regisztrációs folyamat során a Fogyasztónak lehetősége van az adott mező bepipálásával feliratkozni a Vállalkozás által direkt marketing megkeresés formájában küldött marketing üzenetek küldésére (hírlevélre), a feliratkozás azonban nem feltétele a sikeres regisztrációnak.

A regisztráció iránti igényt a Fogyasztó a „Fiók létrehozása” gomb kiválasztásával véglegesíti. Ezt követően a rendszer a Fogyasztó által megadott email címre egy megerősítő linket küld; a linkre történő kattintással a Fogyasztó megerősíti a regisztrációját és ezzel egyidejűleg létrejön a Fogyasztó Fiókja.

2.5. Telefonszám megadása, adatok módosítása

A regisztráció és a szolgáltatás igénybevétele során megadott személyes adatok pontosságáért, aktualitásáért és valóságtartalmáért kizárólag Fogyasztó felel. A Fogyasztó elfelejtett jelszavából, vagy annak illetéktelenek számára való hozzáféréséből eredő károkért a Vállalkozást felelősség nem terheli. A Fogyasztó köteles a Vállalkozást haladéktalanul értesíteni, ha annak gyanúja merül fel, hogy a Fiókjához illetéktelen személyek hozzáférést szereztek.

Egy profilhoz csak egy telefonszám adható meg, azonban ugyanaz a telefonszám több profilhoz is megadható, valamint a vásárlás során a Fogyasztó megadhat más telefonszámot is, mint ami a profilban el van mentve. Fogyasztó azonban bármikor jogosult a Fiókhoz tartozó telefonszámot a Profil menüpontban, vagy a Rendelés összegző oldalon a Rendelés leadása előtt megváltoztatni. 

3. Rendelés, adásvételi szerződés létrejötte

 

3.1. A Fogyasztó akár regisztrációt követően a Fiókjába belépve, akár regisztráció nélkül is tud a Termékre Rendelést leadni a Platformon. 

A Fogyasztó a Platformon kiválasztja a Termék(ek)et, majd azt – a kívánt mennyiségben – a „Kosárba” gombra kattintással – a virtuális kosárba helyezi őket. Adott Termék(ek) addig maradnak a kosárban, ameddig az oldal meg van nyitva, illetve, ha a Felhasználó be van jelentkezve az oldalra, akkor a Kosár tartalma vásárlásig elmentésre kerül. A kosárba helyezés azonban nem jelenti a termék foglalását, az ugyanúgy továbbra is a készlet részét képezi és csak akkor kerül ki onnan, ha a Fogyasztó megvásárolja azokat vagy már nem elérhető. 

A kosárban lévő Termékek megtekinthetők a kosárba kerüléskor felugró ablakon vagy a „Kosár” menüpontra kattintva.

3.2. A vásárlás folyamán – a Rendelés elküldését megelőzően – a Fogyasztó bármikor törölheti a már „Kosárba” tett Termékeket, illetve módosíthatja azok mennyiségét, emellett módosíthatja, kijavíthatja az adatok elektronikus rögzítése során felmerülő hibákat, elírásokat (személyes adatok, kiszállítási cím, stb. körében). A Fogyasztó a “Vásárlás” gombra történő kattintással véglegesíti a kosár tartalmát. 

3.3. A Termékek kiválasztását és „Kosárba” helyezését követően a „Vásárlás befejezése” vagy a Kosárból a „Pénztár” gomb megnyomásával tovább lép a „Vásárlói adatok” oldalra. Amennyiben a Fogyasztó a Termékek „Kosárba” helyezését megelőzően nem lépett be a saját Fiókjába, a Rendelés elküldése előtt – a „Vásárlói adatok” pontnál – a Fogyasztó köteles megadni a nevét, az email címét és a telefonszámát. Amennyiben a Fogyasztó korábban a Fiókjába belépett, a rendszer a szükséges adatokat automatikusan kitölti.

3.4. Ezt követően a Fogyasztó – amennyiben rendelkezik vele – megadhatja a kupon kódját, majd a szállítási, a fizetési módot, majd a számlázási és szállítási címet (regisztrált Fogyasztó esetén a rendszer ezen adatokat automatikusan kitölti, azonban a Fogyasztó az adatok helyességét mindig köteles ellenőrizni).

3.5. A 3.3 pontban felsorolt adatok megadását követően az „Összesítés” oldalra lép a Fogyasztó, melyen látja a rendelés adatait, a részösszeget, a szállítási költséget és a teljes fizetendő összeget, valamint megjegyzést küldhet a szállítás/rendelés kapcsán.

3.6. Az „Összesítés” oldal alján, az Adatvédelmi Nyilatkozat és az ÁSZF elfogadását követően, a „Tovább a pénztárhoz” gomb megnyomásával a Fogyasztó – az ÁSZF 4. fejezetében részletezettek szerint – a fizetési oldalra lép, ahol kifizeti a Termékek vételárát. Figyelem! A “Megrendelés elküldése vagy Fizetés Barionnal” gombra kattintva fizetési kötelezettséggel járó megrendelés történik!

3.7. Sikeres fizetés esetén a rendszer automatikusan elküldi a Rendelést a Vállalkozásnak. A Rendelést a rendszer automatikusan visszaigazolja a Fogyasztó által megadott e-mail címre, mely visszaigazolás tartalmazza a rendelésszámot, melyen a Vállalkozás a Fogyasztó rendelését nyilvántartja.

3.8. A Fogyasztót a Rendelés leadásától ajánlati kötöttség terheli. Az ajánlati kötöttség megszűnik, ha a Vállalkozás nem küld visszaigazoló e-mailt a Rendelésről a Rendelés leadásától számított 30 percen belül.

3.9. A Fogyasztó és a Vállalkozást között az Adásvételi Szerződés ráutaló magatartással, a Rendelés 3.8 pont szerinti, Vállalkozás általi visszaigazolásával jön létre. A Ptk. 6:7. § (3) bekezdése alapján a megkötendő szerződés írásba foglalt szerződésnek minősül. A szerződés nyelve a magyar.

Az Adásvételi Szerződés a Vállalkozás online rendszerében tárolásra kerül, mely utóbb is hozzáférhető, továbbá a szerződés megküldésre kerül a Fogyasztó által megadott e-mail címre is.

 

4. Fizetés

 

4.1. A Fogyasztó a fizetési módot a megrendeléskor választhatja meg. A megrendelt Termékeket biztonságos online kapcsolaton keresztül – a Barion szolgáltatással – az ott elfogadott kártyatípusok segítségével egyenlítheti ki. 

4.2. Az online fizetés a Platformtól teljesen független, a Vállalkozással szerződött pénzforgalmi szolgáltató által üzemeltetett elektronikus rendszeren keresztül valósul meg. Barion online fizetés szolgálatás választása esetén a Fogyasztó a mentett kártyájával fizet, vagy a Platform átirányítja a Fogyasztót a Barion saját fizetési oldalára, ahol a Fogyasztónak lehetősége van a fizetés teljesítésére. Fogyasztó a Barion fizetési felületét (böngészőablakot) az online fizetési folyamat alatt nem zárhatja be. Az online fizetésre a pénzforgalmi szolgáltató, az érintett kártyatársaság, továbbá a kártya kibocsátó és az összeget jóváíró pénzügyi intézmény üzletszabályzata irányadóak.

4.3. Online fizetés választása esetén a Fogyasztónak a bankkártyaadatait a Rendelés összegző oldal Fizetés felületén kell megadnia, valamint lehetősége van elmentenie a bankkártyájának az adatait (bankkártya száma, bankkártyára írt név, lejárat dátuma, CVC szám) annak érdekében, hogy a jövőben kezdeményezett Rendelések alkalmával ne kelljen újra megadnia ezen adatokat és így könnyebb, egyszerűbb legyen a Rendelés folyamata. A bankkártyaadatok tárolását a Vállalkozással szerződött pénzforgalmi szolgáltató végzi, abban az esetben is, ha a bankkártya adatok beírására és mentésére a Szolgáltató felületén közvetlenül lehetőség van. A Vállalkozás a Fogyasztó bankkártyaadatait nem kezeli.

4.4. A Vállalkozás a Rendeléssel kapcsolatos információkat, a pénzforgalmi szolgáltató pedig kizárólag a fizetési tranzakcióhoz szükséges kártya adatokat kapja meg (a 128 bites SSL titkosítással ellátott fizetőoldalon keresztül) a Fogyasztótól. A külső fizetési felületen keresztül történő adatáramlás tartalmáról a Vállalkozás nem értesül, azt csak a pénzforgalmi szolgáltató éri el.

4.5. Amennyiben a Fogyasztó online fizetést választ a Platformon, úgy a Rendelést a Szolgáltató csak akkor fogadja be, ha a Rendelés véglegesítését követően az online fizetés sikeres volt.

4.6. Az online fizetésnél, ha a tranzakció sikeres a pénzforgalmi szolgáltató azonnal zárolja a kártyán lévő összeget és automatikusan értesíti a Vállalkozást a fizetés megtörténtéről, így a Platformon rögtön látható, hogy a Rendelés ellenértékének teljesítése sikeres. 

4.7. Amennyiben sikertelen az online fizetés a Simple oldala visszairányítja a Fogyasztót a Rendelés összegző oldalra, ahol más fizetési mód választásával, vagy a fizetéshez szükséges adatok leadásával a Rendelés újra leadható. Ha a Fogyasztó a külső elektronikus felületről (Barion) nem tér vissza a Platformra, akkor a tranzakció sikertelennek minősül. Ugyancsak sikertelennek minősül a tranzakció, ha a külső fizetési felületen a Fogyasztó a böngésző „Vissza/Back” vagy a „Frissítés/Refresh” gombjára kattint.

 

5. Kiszállítás

 

5.1. Az Adásvételi Szerződés tárgyát képező Termékeket a Vállalkozás az Adásvételi Szerződés megkötésekor megadott fogyasztói címre 

(i) futárszolgálat útján házhozszállítással vidékre

(ii) futárszolgálat útján posta pontra szállítva

(iii) foxpost csomagautomatába szállítva

kiszállítja a Fogyasztónak.

5.2. A házhozszállítást, foxpost autmatába illetve postapontra történő szállítást végző vállalkozás nevét, a szállítási határidőt és a díjtáblázatot tartalmazó részletes tájékoztató a Platformon megtalálható. A Vállalkozás ezen tájékoztatót jogosult egyoldalúan módosítani. 

5.3. Fogyasztó köteles gondoskodni a kiszállítási címen a Termék átvételéről. Amennyiben a Fogyasztó a Rendelés elküldésekor a „megjegyzés” rovatban nem jelöli meg, hogy a Terméke(ke)t ki jogosult átvenni, a szállító a megrendelt Terméke(ke)t a szállítási címen található bármely cselekvőképes természetes személynek jogosult átadni a visszaigazolási szám felmutatása után.

5.4. Sikertelen kézbesítés esetén a szállító még egy alkalommal kísérli meg a megrendelt Termék(ek) átadását. A második sikertelen kézbesítést követően a szállító a Terméke(ke)t visszaküldi a Vállalkozásnak. A második sikertelen kézbesítés időpontjában a Felek közötti Adásvételi Szerződés – a Fogyasztónak felróható okból – megszűnik, a Vállalkozás a hozzá visszaszállított Terméke(k) vételárát a visszaszállítást követő 15 (tizenöt) napon belül visszautalja a Fogyasztónak, ugyanakkor a visszautalásra kerülő összegből a felmerült költségek fedezésére jogosult levonni kárátalány jogcímén 2000 Ft összeget.

5.5. A Termék(ek) Fogyasztó, vagy a fenti 5.2 pont szerinti természetes személy által a futártól való átvételével, illetve az átvételt igazoló dokumentum aláírásával a Termék átvétele a Vásárló részéről megtörténik.

5.6. Amennyiben a Fogyasztó sérülést tapasztal a Terméken vagy a csomagoláson, az átvétel során, a sérülésekről a futártól kérnie kell jegyzőkönyv felvételét. Amennyiben az átvételkor láthatóan sérült a csomagolás vagy a Termék, és a sérülés a Termék átvételét megelőzően keletkezett, a Termék visszavételét a Vállalkozás díjmentesen biztosítja.

A Termék(ek) átvételét követően a szállítással kapcsolatos reklamációkat a Vállalkozásnak nem áll módjában elfogadni.

 

6. Elállás

 

6.1. A Fogyasztó 14 napon belül jogosult az Adásvételi Szerződéstől elállni. A Fogyasztó az elállási jogát 

a) a Terméknek,

b) több Termék adásvételekor, ha az egyes termékek szolgáltatása eltérő időpontban történik, az utoljára szolgáltatott Terméknek,

a Fogyasztó vagy az általa megjelölt, a fuvarozótól eltérő harmadik személy általi átvételének napjától számított 14 napon belül („Elállási Időszak”) jogosult gyakorolni.

A Fogyasztót megilleti az a jog, hogy az Adásvételi Szerződés megkötésének a napja és a Termék átvételének napja közötti időszakban is gyakorolja elállási jogát.

6.2. A Fogyasztó a 6.1 pont szerinti elállási jogát a jelen ÁSZF mellékletét képező nyilatkozat-minta felhasználásával, vagy az erre vonatkozó egyértelmű nyilatkozat útján gyakorolhatja. Az elállási nyilatkozatot a Fogyasztó köteles eljuttatni postai úton, vagy elektronikus úton küldött levél útján a jelen ÁSZF 1. fejezetében feltüntetett elérhetőségek igénybevételével a Vállalkozás részére az Elállási Időszak alatt. 

6.3. A Fogyasztót terheli annak bizonyítása, hogy elállási jogát a 6.2 pontban meghatározott rendelkezéseknek, illetve a vonatkozó jogszabályi rendelkezéseknek megfelelően gyakorolta. Ha a Fogyasztó a megjelölt határidőben, minden kétséget kizáróan igazolható módon nem küldi meg elállási nyilatkozatát, ez úgy minősül, hogy a Fogyasztó nem teljesítette az elállási jog gyakorlásához szükséges feltételeket, ezért a szerződése nem kerül felbontásra, szerződése továbbra is hatályban marad. Írásban történő elállás esetén azt határidőben érvényesítettnek kell tekinteni, ha a Fogyasztó az erre irányuló nyilatkozatát Elállási Időszak alatt (akár a 14. naptári napon) elküldi a Vállalkozásnak. Postai úton történő jelzés alkalmával a postára adás dátumát, e-mail vagy telefaxon keresztül történő értesítés esetén az e-mail illetve a fax küldésének időpontját veszi figyelembe a Vállalkozás a határidő számítás szempontjából. A Fogyasztónak az elállási nyilatkozatát tartalmazó levelét ajánlott küldeményként javasolt postára adnia annak érdekében, hogy hitelt érdemlően bizonyítható legyen a feladás dátuma.

6.4. A Fogyasztó Elállási Időszakon belül gyakorolt elállása esetén a Vállalkozás köteles haladéktalanul, de legkésőbb az elállásról való tudomásszerzésétől számított 14 (tizennégy) napon belül visszatéríteni – a Fogyasztó által igénybe vett fizetési móddal megegyező módon – a Fogyasztó által ellenszolgáltatásként megfizetett teljes Vételárat. A Vállalkozás a megfizetett Vételár visszatartására mindaddig jogosult, amíg a Fogyasztó a termékeket vissza nem szolgáltatta a Vállalkozásnak az alábbi 6.5 pontban részletezettek szerint, vagy kétséget kizáróan nem igazolta, hogy azt visszaküldte.

6.5. A Fogyasztó az elállással érintett Adásvételi Szerződés tárgyát képező, sérülésmentes Terméke(ke)t az elállás közlésétől számított 14 (tizennégy) napon belül köteles visszaküldeni vagy személyesen átadni a Vállalkozásnak, illetve a Vállalkozás által a Termék(ek) átvételére meghatalmazott személynek. A visszaküldés határidőben teljesítettnek minősül, ha a Fogyasztó a Terméke(ke)t a határidő lejárta előtt elküldi a Vállalkozásnak.

6.6. A Vállalkozás a Termék(ek) kiszállítási költségét (kivéve: amennyiben a termék ingyenesen került kiszállításra) megtéríti a Fogyasztónak, amennyiben az elállás valamennyi, az adott megrendeléssel kiszállított Terméket érinti. E körben azonban nem kerülnek megtérítésre azon – a Termék kiszállításával összefüggésben felmerült – többletköltségek, amelyek a Vállalkozó által esetlegesen felkínált, legkevésbé költséges szokásos fuvarozási módtól a Fogyasztódöntése alapján történő eltérésből adódnak. A Termék visszaküldésének költségét a Fogyasztó viseli, azt a Vállalkozás a Fogyasztó részére nem téríti meg.

6.7. A Fogyasztó nem gyakorolhatja az elállási jogát

a) olyan nem előre gyártott termék esetében, amelyet a fogyasztó utasítása alapján vagy kifejezett kérésére állítottak elő, vagy olyan termék esetében, amelyet egyértelműen a fogyasztó személyére szabtak;

b) romlandó vagy minőségét rövid ideig megőrző termék tekintetében;

c) olyan zárt csomagolású termék tekintetében, amely egészségvédelmi vagy higiéniai okokból az átadást követő felbontása után nem küldhető vissza;

d) olyan termék tekintetében, amely jellegénél fogva az átadást követően elválaszthatatlanul vegyül más termékkel.

 

7. Kellék- és termékszavatosság, jótállás

 

7.1. Kellékszavatosság

7.1.1. A Fogyasztó a Vállalkozás hibás teljesítése esetén a Vállalkozással szemben kellékszavatossági igényt érvényesíthet a Ptk. szabályai szerint.

7.1.2. Kellékszavatossági igénye alapján a Fogyasztó kicserélést kérhet, kivéve, ha annak teljesítése lehetetlen vagy a Vállalkozás számára más igénye teljesítéséhez képest aránytalan többletköltséggel járna. Ha a kicserélést nem kérte, úgy igényelheti az ellenszolgáltatás arányos leszállítását vagy – végső esetben – a szerződéstől is elállhat.

7.1.3. Választott kellékszavatossági jogáról a Fogyasztó egy másikra is áttérhet, az áttérés költségét azonban a Fogyasztó viseli, kivéve, ha az indokolt volt, vagy arra a Vállalkozás adott okot.

7.1.4. A Fogyasztó köteles a hibát annak felfedezése után haladéktalanul, de nem később, mint a hiba felfedezésétől számított kettő hónapon belül közölni. A szerződés teljesítésétől számított két éves elévülési határidőn túl kellékszavatossági jogait a Fogyasztó a Vállalkozással szemben már nem érvényesítheti.

7.1.5. A teljesítéstől számított hat hónapon belül a Fogyasztó kellékszavatossági igénye érvényesítésének a hiba közlésén túl nincs egyéb feltétele, ha a Fogyasztó igazolja, hogy a terméket a Vállalkozás nyújtotta. A teljesítéstől számított hat hónap eltelte után már a Fogyasztó köteles bizonyítani, hogy a Fogyasztó által felismert hiba már a teljesítés időpontjában is megvolt.

7.2. Termékszavatosság

7.2.1. Ingó dolog (azaz a Termék) hibája esetén a Fogyasztó – választása szerint – a 7.1 pont szerinti kellékszavatossági igényt, vagy a jelen 7.2 pont szerinti termékszavatossági igényt érvényesíthet.

7.2.2. Termékszavatossági igényként a Fogyasztó kizárólag a hibás termék kicserélését kérheti.

7.2.3. A Termék akkor hibás, ha az nem felel meg a forgalomba hozatalakor hatályos minőségi követelményeknek vagy pedig, ha nem rendelkezik a gyártó által adott leírásban szereplő tulajdonságokkal.

7.2.4. Termékszavatossági igényét a Fogyasztó a Termék gyártójával vagy forgalmazójával szemben, a Termék gyártó általi forgalomba hozatalától számított két éven belül érvényesítheti. E határidő elteltével e jogosultságát elveszti. 

7.2.5. A termék hibáját termékszavatossági igény érvényesítése esetén a Fogyasztónak kell bizonyítania.

7.2.6. A gyártó (forgalmazó) kizárólag akkor mentesül termékszavatossági kötelezettsége alól, ha bizonyítani tudja, hogy:

(i) a terméket nem üzleti tevékenysége körében gyártotta, illetve hozta forgalomba, vagy

(ii) a hiba a tudomány és a technika állása szerint a forgalomba hozatal időpontjában nem volt felismerhető vagy

(iii) a termék hibája jogszabály vagy kötelező hatósági előírás alkalmazásából ered.

7.2.7. Ugyanazon hiba miatt kellékszavatossági és termékszavatossági igényt egyszerre, egymással párhuzamosan a Fogyasztó nem érvényesíthet. Termékszavatossági igényének eredményes érvényesítése esetén azonban a kicserélt termékre, illetve kijavított részre vonatkozó kellékszavatossági igényét a gyártóval szemben érvényesítheti.

7.3. Jótállás

A Termékek jellegére tekintettel a Vállalkozás jótállást nem vállal.

 

8. Panaszkezelés

 

8.1. Megrendeléssel és a szállítással kapcsolatos reklamációit, észrevételeit a Fogyasztó az info@tothpinceszet.hu email címre  jogosult megtenni. A benyújtott panaszokat a Vállalkozás kivizsgálja, és azokra legkésőbb 30 napon belül érdemi választ ad.

8.2. Felügyeleti szerv: Kőszeg Város Önkormányzata Jegyzője (H-9730 Kőszeg, Jurisics tér 8,)

8.3. A Fogyasztó jogosult a fogyasztói jogvita bírósági eljáráson kívüli rendezése – így különösen egyezség létrehozásának megkísérlése, ennek eredménytelensége esetén pedig az ügyben döntés hozatala a fogyasztói jogok egyszerű, gyors, hatékony és költségkímélő érvényesítésének biztosítása – érdekében a békéltető testülethez fordulni.

8.4. Az eljárásra a Fogyasztó lakóhelye vagy tartózkodási helye, ennek hiányában a fogyasztói jogvitával érintett vállalkozás vagy az annak képviseletére feljogosított szerv székhelye szerinti békéltető testület illetékes. Az eljárásra – a Fogyasztó erre irányuló kérelme alapján – a fentiek szerint illetékes testület helyett a kérelemben megjelölt békéltető testület illetékes.

8.5. A Vállalkozás székhelye szerint illetékes békéltető testület neve és székhelyének postai címe: Vas Megyei Kereskedelmi és Iparkamara által működtetett Békéltető Testület (9700 Szombathely, Honvéd tér 2.)

8.6. A Vállalkozás nem rendelkezik a fogyasztókkal szembeni tisztességtelen kereskedelmi gyakorlat tilalmáról szóló törvény szerinti magatartási kódexszel.

8.7. Online vitarendezési platform: Az Európai Bizottság létrehozott egy honlapot, amelybe a fogyasztók beregisztrálhatnak, így ezen keresztül lehetőségük nyílik arra, hogy online vásárláshoz kapcsolódó jogvitáikat ezen keresztül rendezzék egy kérelem kitöltésével, elkerülve a bírósági eljárást. Így a fogyasztók tudják érvényesíteni jogaikat anélkül, hogy például a távolság meggátolná őket ebben.
Ha Ön panaszt kíván tenni egy, az interneten vásárolt termékkel vagy szolgáltatással kapcsolatban, és nem akar feltétlenül bírósághoz fordulni, igénybe veheti az online vitarendezés eszközét.
A portálon Ön és a kereskedő, akivel szemben panasszal élt, közösen kiválaszthatják a panasz kezelésével megbízni kívánt vitarendezési testületet.

Az online vitarendezési platform itt érhető el: https://webgate.ec.europa.eu/odr/main/?event=main.home.show&lng=HU

9. Személyes adatok kezelése

 

9.1. A Fogyasztó személyes adatainak kezelésére vonatkozó részletes szabályokat a Szolgáltató adatkezelési tájékoztatója tartalmazza, mely elérhető a Platformon vagy közvetlenül alábbi linken

 

10. Vegyes rendelkezések

 

10.1. Az Adásvételi Szerződés a Ptk. 6:3.§ a) pontja értelmében a szolgáltatások kölcsönös teljesítésével megszűnik.

10.2. A Vállalkozás által nyújtott, jelen ÁSZF-ben szabályozott szolgáltatás az elektronikus kereskedelmi szolgáltatások, valamint az információs társadalommal összefüggő szolgáltatások egyes kérdéseiről szóló 2001. évi CVIII. törvény, a fogyasztó és a vállalkozás közötti szerződések részletes szabályairól szóló 45/2014. (II. 26.) Korm. rendelet, valamint a Ptk. hatálya alá tartozik. A jelen ÁSZF-ben nem szabályozott kérdésekben a magyar jog, azon belül is különösen az előzőekben leírt jogszabályok rendelkezései az irányadók.

10.3. A Vállalkozás nem felelős semmilyen kárért, amely a Platformra való csatlakozás miatt következett be. A Fogyasztót terheli a számítógépe, illetve az azon található adatok védelmének kötelezettsége.

10.4. A Keretszerződés mind a Fogyasztó, mind a Vállalkozás részéről indokolás nélkül a Fogyasztónak, illetve a Vállalkozásnak megküldött e-mail útján felmondható, továbbá a Fogyasztónak lehetősége van a Fiókjának törlésére a Profil menüpont „Fiók törlése” gombra kattintva, mely esetben a Vállalkozás és a Fogyasztó közötti Keretszerződés a Fiók és a hozzá tartozó személyes adatok törlésével egyidejűleg megszűnik.

10.5. A Vállalkozás jogosult a Szolgáltatásokból eredő bármely jogát vagy kötelezettségét a Fogyasztó hozzájárulása nélkül részben vagy egészben átengedni jogutódjának, leányvállalatának, vagy a Vállalkozás vagyonát és vagyonelemeit megszerző más gazdasági társaságnak.

10.6. A Szerződésre a magyar jog rendelkezései az irányadók.

 

Mellékletek:

Elállási nyilatkozat minta (letölthető)

Jegyzőkönyv szavatossági igény felvételéhez (letölthető)

Panaszkezelési jegyzőkönyv (letölthető)