Barion Pixel

 ADATKEZELÉSI TÁJÉKOZTATÓ

2021.06.20.

1. Bevezetés

 Tóthné Márffy Ildikó E.V. (székhelye: 9730 Kőszeg, Kórház utca 6..; adószám: 62257448-2-38; „Adatkezelő”) az italkereskedelemmel foglalkozó www.tothpinceszet.hu weboldalt (továbbiakban: „Weboldal”) üzemelteti (továbbiakban: „Tevékenység”), amelyhez elengedhetetlenül szükséges az, hogy a partnereik és a felhasználók (továbbiakban: „Érintettek”; “Érintett”) egyes személyes adatait is kezelje.

A jelen adatkezelési tájékoztató (a továbbiakban: „Tájékoztató”) célja, hogy az Adatkezelő tájékoztassa az Érintetteket a Tevékenységgel összefüggő adatkezeléseinek legfontosabb körülményeiről.

2. Általános rendelkezések

Az Adatkezelő a Tevékenység során az alább meghatározott személyes adatok vonatkozásában adatkezelőként jár el és magára nézve kötelezőnek ismeri el a jelen Tájékoztató tartalmát. Az Adatkezelő kötelezettséget vállal arra, hogy a Tevékenységgel kapcsolatos minden adatkezelés megfelel a jelen Tájékoztatóban és a hatályos jogszabályokban meghatározott elvárásoknak.

Az Adatkezelő elkötelezett az Érintettek személyes adatainak védelmében, és kiemelten fontosnak tartja az Érintettek információs önrendelkezési jogának tiszteletben tartását. Az Adatkezelő a személyes adatokat bizalmasan kezeli, és megtesz minden olyan biztonsági, technikai és szervezési intézkedést, mely az adatok biztonságát garantálja.

Az Adatkezelő az Érintettek személyes adatait kizárólag az Európai Unió területén kezeli és a jelen Tájékoztatóban megjelölt adatfeldolgozókon kívüli személyeknek nem továbbítja.

Az Adatkezelő fenntartja magának a jogot a Tájékoztató megváltoztatására, amelyről a hatályos jogszabályoknak megfelelő tájékoztatást ad.

Amennyiben kérdése merülne fel a Tájékoztatóhoz kapcsolódóan, kérjük, az info@bar24.hu e-mail címen írjon nekünk, és kollégánk megválaszolja kérdését.

Az Adatkezelő adatkezelési alapelvei összhangban állnak az adatvédelemmel kapcsolatos hatályos jogszabályokkal, így különösen az alábbiakkal:

3. A személyes adatok köre, az adatkezelés célja, jogcíme és időtartama

Az Adatkezelő törekszik arra, hogy a lehető legszükségesebbre korlátozza az általa végzett személyes adatkezeléseket, ugyanakkor a Tevékenységgel összefüggő szolgáltatások következtében bizonyos személyes adatok kezelése elkerülhetetlen. Felhívjuk az adatközlők figyelmét, hogy amennyiben nem saját személyes adataikat adják meg, az adatközlő kötelessége az Érintett hozzájárulásának beszerzése.

3.1. A Weboldal használatához és a vásárláshoz kapcsolódó

Az adatkezelés célja: a honlap bizonyos funkciói (pl. regisztráció, azonosítás, vásárlás, vásárlás utánkövetése) használatának elérhetővé tétele annak biztosítása mellett, hogy a honlapon közölt információk megbízható forrásból származzanak, illetve hírlevél szolgáltatás esetén annak biztosítása, hogy az Érintett által igényelt hírlevél a megadott e-mail címre érkezzen.

Az adatkezelés tartalma: a honlap és a szolgáltatás használatához regisztráció szükséges, amely funkciók biztosítása személyes adatokat igényel a felhasználók részéről az adatkezelés céljának megvalósítása érdekében, amelyet elektronikus úton tudnak megadni, és ezeket az adatokat az Adatkezelő a szerverén tárolja. A regisztráció által elérhető funkciók és a hírlevélre történő feliratkozás egymástól elkülönülnek, a felhasználó szabadon és külön-külön dönthet a két lehetőség igénybevételéről.

Az adatkezelés jogalapja: a honlapon regisztrált személyek (felhasználók) és a hírlevélre feliratkozók hozzájárulása.

A kezelt adatok köre: általános felhasználó esetében felhasználói neve, e-mail címe, telefonszáma, teljes neve, születési ideje, kiszállítási címe, preferenciák, korábbi vásárlási adatok, belépési adatok és a Weboldal használatának naplózása; céges felhasználó esetében a kapcsolattartó neve, telefonszáma és e-mail címe, valamint a rögzített üzenetek (pl. e-mailek); a hírlevélre feliratkozók esetében pedig teljes név és e-mail cím.

A kezelt adatok forrása: Érintettek (felhasználók).

Az adatkezelés időtartama: a személyes adatok kezelése a honlapon nyújtott szolgáltatásoktól nem elkülöníthető, az Adatkezelő a szolgáltatások megszűnéséig, a hírlevélről való leiratkozásig vagy a regisztráció törléséig kezeli ezeket az adatokat. A szolgáltatások megszűnését, a hírlevélről való leiratkozást vagy a regisztráció törlését követően, illetve a Tájékoztatóban közölt esetekben az Adatkezelő haladéktalanul törli a személyes adatokat.

Az adatkezelés helye: Az Adatkezelő székhelye (Magyarország) és a felhőszolgáltató szerverén (Európai Unión belül).

Hozzáférésre jogosultak: a szerveren tárolt adatokat az Adatkezelő munkavállalói, illetve megbízási és adatfeldolgozási szerződés alapján a felhőszolgáltató, a szoftverüzemeltető, a könyvelő és az Adatkezelő által megbízott ügyvédi irodák érhetik el.

3.2. Üzleti partnerekkel való kapcsolattartás

Az adatkezelés célja: az Adatkezelő és az üzleti partnerek (pl. beszállítók, kiszállítást végzők) közötti szerződések teljesítéséhez és az üzleti kapcsolat fenntartásához szükséges a partnerek kapcsolattartóinak azonosítása és elérhetőségeinek nyilvántartása.

Az adatkezelés tartalma: a kapcsolatfelvételt, illetve a szerződések megkötését követően papír alapon és/vagy elektronikusan történik a személyes adatok tárolása.

Az adatkezelés jogalapja: az adatkezelő jogos érdeke.

A kezelt adatok köre: a partnerek kapcsolattartóinak neve, telefonszáma és e-mail címe, továbbá a rögzített üzenetek (pl. e-mailek).

A kezelt adatok forrása: Érintettek.

Az adatkezelés időtartama: az üzleti kapcsolat vagy a szerződés megszűnése után 5 évig, vagy ha az adatkezelő jogos érdekében áll, akkor ezt meghaladó határozatlan ideig (az adatbázist évente felülvizsgálja ennek megfelelően az adatkezelő). A megőrzés indoka az, hogy üzleti kapcsolatot tudjon létesíteni az adatkezelő a partnerrel később is. A Tájékoztatóban közölt esetekben az Adatkezelő törli a személyes adatokat.

            3.3. Egyéb adatkezelések

Eseti jelleggel az Adatkezelő egyéb személyes adatok kezelését is végezheti. A Tájékoztatóban fel nem sorolt adatkezelésekről az adat felvételekor adunk tájékoztatást.

Tájékoztatjuk az Érintetteket, hogy a bíróság, az ügyész, a nyomozó hatóság, a szabálysértési hatóság, a közigazgatási hatóság, a Nemzeti Adatvédelmi és Információszabadság Hatóság („NAIH”), illetőleg jogszabály felhatalmazása alapján más szervek tájékoztatás adása, adatok közlése, átadása, illetőleg iratok rendelkezésre bocsátása érdekében megkereshetik az Adatkezelőt, aki a kért adatokat a jogszabályi keretek között kiadja a megkereső hatóságnak. Az Adatkezelő a hatóságok részére – amennyiben a hatóság a pontos célt és az adatok körét megjelölte – személyes adatot csak annyit és olyan mértékben ad ki, amely a megkeresés céljának megvalósításához elengedhetetlenül szükséges.

3.4. A Weboldalon használt sütikre vonatkozó tájékoztatás

Az Adatkezelő a Weboldal használatának elemzése és ezáltal a Weboldal tartalmának javítása érdekében az Ön számítógépén kis adatcsomagokat, ún. sütiket (cookie) helyez el és olvas vissza az Ön böngészőjének közreműködésével. Erre azért van szükség, mert ha az Ön böngészője visszaküld egy korábban elmentett sütit, a sütit kezelő szolgáltatónak lehetősége van összekapcsolni az Ön aktuális látogatását a korábbiakkal, de kizárólag a Weboldal tekintetében.

A sütiket Ön bármikor törölheti saját számítógépéről, illetve letilthatja böngészőjében a sütik alkalmazását. A sütik kezelésére általában a böngészők „Eszközök/Beállítások” menüjében az „Adatvédelem” beállításai alatt, cookie vagy süti megnevezéssel van lehetőség. Pontosabb iránymutatást az alábbi, biztonságos online kommunikációról szóló honlapon kaphat:

Európai Interaktív Digitális Reklámszövetség: http://www.youronlinechoices.com/hu/

 3.4.1. Alapműködést biztosító sütik

Adatkezelés jogalapja

Adatkezelés célja

Adatkezelés időtartama

Kezelt adatkör

Jogos érdek

A honlap megfelelő működésének biztosítása

Munkamenet sütik: munkamenet ideje

Süti hozzájárulás tároló sütik:
1 év

 • XSRF-TOKEN
 • zoltan_es_diana_horgaszto_session
 • cookieconsent_status

 A honlap megfelelő működésének biztosítása

Sütitől függően:
2 év
vagy 2 hét

Google naptár

 • OSID
 • T

3.4.2. Statisztikai célú sütik

Adatkezelés jogalapja

Adatkezelés célja

Adatkezelés időtartama

Kezelt adatkör

Az Ön hozzájárulása

Információ gyűjtése azzal kapcsolatban, hogyan használják látogatóink weboldalunkat

Sütitől függően:
2 év
1 nap
vagy munkamenet ideje

Google Analyics

 • _ga
 • _gid
 • _gat_gtag_{ id }

 act      Facebook analitikáját támogató cookie

c_user  A Facebookra bejelenkezett felhasználókat azonosítása oldalakon átívelően

datr      A Facebook böngészőazonosítót tároló cookie-ja

pl

presence           A Facebook felhasználó csevegési állapotát rögzítő cookie

locale

sb        Nyelvgyűjtő, megosztás segítő cookie

wd       A Facebook böngészőméretet tesztelő sütije.

xs        Facebook munkafolyamat azonosítását segítő cookie-ja

fr         Felhasználók követése célzott hirdetések elhelyezése céljából

Sütitől függően:
2 év
90 nap
60 nap
1 hét
1 nap
vagy munkamenet ideje

Facebook

 • locale
 • act
 • c_user
 • datr
 • pl
 • presence
 • sb
 • spin
 • wd
 • xs

 1P_JAR           Google.com és Gstatic.com által létrehozott. Webhelystatisztikák összegyűjtésére és a konverziós arány követésére használják.

APISID            Google plus likeolás és megosztással kapcsolatos cookie, a google.com adatvédelmi nyilatkozata szerint

HSID   A felhasználó Google Fiókjához tartozó azonosító digitálisan aláírt és titkosított adatainak és a legutóbbi bejelentkezési időpont tárolására használja.

NID     Testre szabott hirdetéseket megjelenítsének elősegítésére

OGPC  Beágyazott Youtube vagy Google videó megjelenítésének és lejátszásának mérésére szolgáló cookie.

SAPISID          Google plusz like-olás és megosztás lehetőségéhez használt cookie.

SID      A felhasználó Google Fiókjához tartozó azonosító digitálisan aláírt és titkosított adatainak és a legutóbbi bejelentkezési időpont tárolására használja.

SIDCC Biztonsági cookie, annak érdekében, hogy megvédje a felhasználó adatait.

SSID    Google térkép adatok mentésére szolgál

Sütitől függően:
2 év
90 nap
60 nap
vagy 30 nap

Google (*.google.com és gstatic.com)

 • 1P_JAR
 • APISID
 • HSID
 • NID
 • SAPISID
 • SID
 • SIDCC
 • SSID
 • OTZ

 Ezek a sütik a Google és a YouTube közösségi oldalakhoz és megosztáshoz kapcsolódó sütijei. A közösségi megosztásokat és egyéb Google szolgáltatásokhoz kapcsolódó információkat lehet ellenőrizni és kezelni velük.

A PREF Egyedi azonosítót regisztrál, amelyet a Google arra használ, hogy statisztikát készítsen arról, hogyan használja a látogató a különböző weboldalakon a YouTube videókat.

Sütitől függően:
2 év
8 hónap
60 nap
vagy munkamenet ideje

Youtube

 • nextId
 • requests
 • APISID
 • HSID
 • LOGIN_INFO
 • PREF
 • SAPISID
 • SID
 • SSID
 • VISITOR_INO1_LIVE
 • XSC
 • XSC
 • remote_sid

3.4.3. Célzó- és hirdetési sütik

Adatkezelés jogalapja

Adatkezelés célja

Adatkezelés időtartama

Kezelt adatkör

Az Ön hozzájárulása

Releváns hirdetések megjelenítése azonosító létrehozása és tárolása

60 nap

Facebook

 • fr

 Célzási és hirdetési célokra használjuk ezeket a cookie-kat – a böngészése alapján megjelenített hirdetések személyre szabására, valamint annak jelzésére szolgálnak, hogy konverzióval zárult-e a látogatás.

Sütitől függően:
2 év
vagy 2 hét

Doubleclick

 • DSID
 • IDE

A holnap látogatottsági és egyéb webanalitikai adatainak független mérését a Google Analytics beépülő mérőkódjával külső szolgáltatóként a Google segíti.

A Google Analytics sütik kezelésének jogalapja az elektronikus hírközlési ágazatban a személyes adatok kezeléséről, feldolgozásáról és a magánélet védelméről 2002/58/EK irányelv 5. cikk (3) bekezdése, illetőleg az Ön hozzájárulása, amelyet az internetes böngésző megfelelő beállításaival ad meg vagy von vissza.

A Google Analytics sütik funkciója: a Google Analytics a sütijeivel a honlap üzemeltetőjét segíti abban, hogy a honlap használatáról megtudja a legfontosabb információkat és ezekből következtetéseket vonjon le a honlap fejlesztése érdekében. Ezek a sütik anonim formában gyűjtik az információkat (pl. a látogatások számát, mely oldalról érkezett a felhasználó, és mely oldalakat látogatta meg), anélkül, hogy a felhasználót azonosítanák.

A Google Analytics sütikre vonatkozó részletes adatkezelési tájékoztatás az alábbi honlapokon érhető el:

Harmadik személyek beépülő moduljai

Cégnév

Terméknév

Cél

Kezelt és továbbított adatok

Google Ireland Limited

Google Analytics

Webanalitika

Látogatottsági és egyéb webanalitikai adatok

4. A személyes adatok tárolásának módja, az adatkezelés biztonsága

Az adatkezelések helye az Adatkezelő székhelye, raktára, továbbá az Adatkezelő tárhelyszolgáltatójának a szerverparkja, amelyek Magyarországon találhatóak.

Az Adatkezelő a személyes adatok kezeléséhez a Tevékenység nyújtása során alkalmazott informatikai eszközöket úgy választja meg és üzemelteti, hogy a kezelt adat:

 1. az arra feljogosítottak számára hozzáférhető (rendelkezésre állás);
 2. hitelessége és hitelesítése biztosított (adatkezelés hitelessége);
 3. változatlansága igazolható (adatintegritás);
 4. a jogosulatlan hozzáférés ellen védett (adat bizalmassága) legyen.

Az Adatkezelő az adatokat megfelelő intézkedésekkel védi különösen a jogosulatlan hozzáférés, megváltoztatás, továbbítás, nyilvánosságra hozatal, törlés vagy megsemmisítés, valamint a véletlen megsemmisülés, sérülés, továbbá az alkalmazott technika megváltozásából fakadó hozzáférhetetlenné válás ellen.

 5. Az Adatkezelő adatai, elérhetőségei

6. Az Adatfeldolgozók adatai, elérhetőségei

Szállítás

1. Adatfeldolgozó által ellátott tevékenység: Termékek kiszállítása, fuvarozás

2. Adatfeldolgozó megnevezése és elérhetősége:

3. Az adatkezelés ténye, a kezelt adatok köre: Szállítási név, szállítási cím, telefonszám, e-mail cím.

4. Az érintettek köre: A házhozszállítást kérő valamennyi érintett.

5. Az adatkezelés célja: A megrendelt termék házhoz szállítása.

6. Az adatkezelés időtartama, az adatok törlésének határideje: A házhozszállítás lebonyolításáig tart.

7. Az adatfeldolgozás jogalapja: 6. cikk (1) bekezdés b) pontja.

Tárhely-szolgáltató

1. Adatfeldolgozó által ellátott tevékenység: Tárhely-szolgáltatás

2. Adatfeldolgozó megnevezése és elérhetősége:

Tárhely.Eu Szolgáltató Kft.
Budapest, Könyves Kálmán körút 12-14.
+36 1 789-2-789 1097

3. Az adatkezelés ténye, a kezelt adatok köre: Az érintett által megadott valamennyi személyes adat.

4. Az érintettek köre: A weboldalt használó valamennyi érintett.

5. Az adatkezelés célja: A weboldal elérhetővé tétele, megfelelő működtetése.

6. Az adatkezelés időtartama, az adatok törlésének határideje: Az adatkezelő és a tárhely-szolgáltató közötti megállapodás megszűnéséig, vagy az érintettnek a tárhely-szolgáltató felé intézett törlési kérelméig tart az adatkezelés.

7. Az adatfeldolgozás jogalapja: a 6. cikk (1) bekezdés c) és f) pontja, illetve az elektronikus kereskedelemi szolgáltatások, valamint az információs társadalommal összefüggő szolgáltatások egyes kérdéseiről szóló 2001. évi CVIII. törvény 13/A. § (3) bekezdése.

Egyéb adatfeldolgozók:

Webfejlesztés (programozás és technikai üzemeltetés)

Címzettek, akikkel a személyes adatokat közlik (Adattovábbítás):

Online fizetés

1. A Címzett által ellátott tevékenység: Online fizetés

2. Címzett megnevezése és elérhetősége:

3. Az adatkezelés ténye, a kezelt adatok köre: Számlázási adatok, név, e-mail cím

4. Az érintettek köre: A weboldalon fizetést választó valamennyi érintett.

5. Az adatkezelés célja: Az online fizetés lebonyolítása, a tranzakciók visszaigazolása és a felhasználók védelme érdekében végzett fraud-monitoring (visszaélések ellenőrzése)

6. Az adatkezelés időtartama, az adatok törlésének határideje: Az online fizetés lebonyolításáig tart.

7. Az adatfeldolgozás jogalapja: a GDPR 6. cikk (1) bekezdés b) pontja. Az adatkezelés az érintett kérésére történő online fizetés teljesítéséhez szükséges.

8. Az érintett jogai:

7. Jogorvoslati lehetőségek

Az Érintetttájékoztatást kérhet személyes adatai kezeléséről, valamintkérheti személyes adatainak helyesbítését, illetve – a kötelező adatkezelések kivételével – törlését vagy zárolását az adatfelvételénél jelzett módon, illetve az Adatkezelő jelen Tájékoztatójában feltüntetett elérhetőségein.

Az Érintett kérelmére az Adatkezelő tájékoztatást ad az általa kezelt, illetőleg az általa megbízott feldolgozó által feldolgozott adatairól, azok forrásáról, az adatkezelés céljáról, jogalapjáról, időtartamáról, az adatfeldolgozó nevéről, címéről és az adatkezeléssel összefüggő tevékenységéről, továbbá adattovábbítás esetén annak jogalapjáról és címzettjéről. Az Adatkezelő a kérelem benyújtásától számított legrövidebb idő alatt, legfeljebb azonban 30 napon belül (amennyiben más jogszabály erre rövidebb határidőt nem ír elő) közérthető formában – az Érintett erre irányuló kérelmére írásban – adja meg a tájékoztatást. E tájékoztatás ingyenes, ha a tájékoztatást kérő a folyó évben azonos adatkörre vonatkozó tájékoztatási kérelmet az adatkezelőhöz még nem nyújtott be. Egyéb esetekben az Adatkezelő költségtérítést állapít meg.

Az Adatkezelő a személyes adatot helyesbíti, ha az a valóságnak nem felel meg és a valóságnak megfelelő személyes adat a rendelkezésére áll.

Az Adatkezelő zárolja a személyes adatot, ha az Érintett ezt kéri, vagy ha a rendelkezésére álló információk alapján feltételezhető, hogy a törlés sértené az Érintett jogos érdekeit. A zárolt személyes adat kizárólag addig kezelhető, ameddig fennáll az az adatkezelési cél, amely a személyes adat törlését kizárta.

Az Adatkezelő megjelöli az általa kezelt személyes adatot, ha az Érintett vitatja annak helyességét vagy pontosságát, de a vitatott személyes adat helytelensége vagy pontatlansága nem állapítható meg egyértelműen.

Az Adatkezelő a személyes adatot törli, ha kezelése jogellenes, a törlést az Érintett kéri, a kezelt adat hiányos vagy téves – és ez az állapot jogszerűen nem orvosolható – feltéve, hogy a törlést törvény nem zárja ki,az adatkezelés célja megszűnt, vagy az adatok tárolásának törvényben meghatározott határideje lejárt, vagy azt a bíróság vagy a Nemzeti Adatvédelmi és Információszabadság Hatóság elrendelte.

A személyes adatok törlésére, zárolására, helyesbítésére 30 nap áll az Adatkezelő rendelkezésére. Amennyiben az Adatkezelő az Érintett helyesbítés, zárolás vagy törlés iránti igényét nem teljesíti, 30 napon belül írásban közli az elutasítás indokait. Az Adatkezelő a helyesbítésről, a zárolásról, a megjelölésről és a törlésről az Érintettet, továbbá mindazokat értesíti, akiknek korábban az adatot adatkezelés céljára továbbította. Az értesítést mellőzi, ha ez az adatkezelés céljára való tekintettel az Érintett jogos érdekét nem sérti.

Az Érintett tiltakozhat személyes adatának kezelése ellen, ha

 1. a személyes adatok kezelése vagy továbbítása kizárólag az Adatkezelőre vonatkozó jogi kötelezettség teljesítéséhez vagy az Adatkezelő, adatátvevő vagy harmadik személy jogos érdekének érvényesítéséhez szükséges, kivéve, ha az adatkezelést törvény rendelte el;
 2. a személyes adat felhasználása vagy továbbítása közvetlen üzletszerzés, közvélemény-kutatás vagy tudományos kutatás céljára történik;
 3. törvényben meghatározott egyéb esetben.

Az Adatkezelő a tiltakozást a kérelem benyújtásától számított legrövidebb időn belül, de legfeljebb 15 nap alatt megvizsgálja, annak megalapozottsága kérdésében döntést hoz, és döntéséről a kérelmezőt írásban tájékoztatja. Ha az Adatkezelő az Érintett tiltakozásának megalapozottságát megállapítja, az adatkezelést – beleértve a további adatfelvételt és adattovábbítást is – megszünteti, és az adatokat zárolja, valamint a tiltakozásról, továbbá az annak alapján tett intézkedésekről értesíti mindazokat, akik részére a tiltakozással Érintett személyes adatot korábban továbbította, és akik kötelesek intézkedni a tiltakozási jog érvényesítése érdekében. Amennyiben az Érintett az Adatkezelőnek a meghozott döntésével nem ért egyet, az ellen – annak közlésétől számított 30 napon belül – bírósághoz fordulhat.

Az Érintett a jogainak megsértése esetén az Adatkezelő ellen bírósághoz fordulhat. A bíróság az ügyben soron kívül jár el. Az Adatkezelő az Érintett adatainak jogellenes kezelésével vagy az adatbiztonság követelményeinek megszegésével másnak okozott kárt köteles megtéríteni. Az Adatkezelő mentesül a felelősség alól, ha a kárt az adatkezelés körén kívül eső elháríthatatlan ok idézte elő. Az Adatkezelő nem köteles megtéríteni a kárt annyiban, amennyiben az a károsult szándékos vagy súlyosan gondatlan magatartásából származott.

Amennyiben az Adatkezelő adatkezelésével kapcsolatban kérdése, észrevétele, panasza van, forduljon az Adatkezelőhöz a 6. pontban megjelölt elérhetőségeken.

Jogorvoslati lehetőséggel, panasszal az adatvédelmi hatóságnál is lehet élni:

Nemzeti Adatvédelmi és Információszabadság Hatóság

Székhely: 1125 Budapest, Szilágyi Erzsébet fasor 22/C.
Levelezési cím: 1530 Budapest, Pf.: 5.
Telefon: +36 1 391 1400
Telefax: +36 1 391 1410
E-mail: ugyfelszolgalat@naih.hu
Honlap: http://www.naih.hu